DEN SOCIALDEMOKRATISKA KLUBBEN FÖR INBÖRDES BEUNDRAN

Landshövding Sefan CarlssonBarometern skriver idag en artikel om sparkade landshövdingen Stefan Carlsson. För den som inte kommer ihåg detta eller som inte läste min blogg för några år sedan så sparkade regeringen Stefan Carlsson på grund av att han låtit skattebetalarna betala hans telefonsexsamtal på ca 20 000 kronor.

Ett avslöjande som jag var delaktig i men som länsstyrelsen släppte till Radio Kalmar när de förstod att jag hade räknat ut allt, de sekretess belade fakturorna från Telia i ett sista försök att stoppa mig. Läs mina blogginlägg från 2016.

Landshövding Stefan Carlsson på Prideparad 2015 i Kalmar.  Foto Thoralf Alfsson.

http://thoralf.bloggplatsen.se/2016/07/04/11335770-landshovding-stefan-carlssons-sexsamtal-for-18-000-kronor/

http://thoralf.bloggplatsen.se/2016/07/04/11336123-vardegrunden-pa-lansstyrelsen/

http://thoralf.bloggplatsen.se/2016/07/05/11336492-landshovding-stefan-carlsson-avsatts/

http://thoralf.bloggplatsen.se/2016/07/06/11336858-patetiskt-av-sveriges-radios-kanalchef-anja-thorkelsson/

Enligt Barometern har SKL erbjudit Stefan Carlsson toppjobb.

”Den nu 65-årige tidigare landshövdingen Stefan Carlsson har nominerats till ny styrelseordförande för IT-bolaget Inera. Bolaget ägs av intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Stefan Carlsson föreslås nu efterträda regionrådet Anders Henriksson (S).”

Det socialdemokratiska regionrådet i Kalmar län och före detta vice ordförande i SKL, Anders Henriksson, boende i Kalmar säger följande till Barometern.

Läs mer

Annonser

BREV TILL PARTISTYRELSEN OCH JIMMIE ÅKESSON

Anser SD att samma princip bör införas i det svenska rättssystemet också?

”Det var inte av de skäl som anges i domen som X kastades i fängelse, men vi tycker att det finns giltiga skäl för att X sitter där. Någon gång kanske vi upprättar en ny dom där de riktiga domskälen anges, vem vet.”

Det känns tryggt…

”Jag vill dock förtydliga att uteslutningen skedde av andra skäl än vad som speglades i brevet och att den enligt mig skedde på goda grunder. Det är alltså inte ett upphävande av det beslutet jag syftar på utan snarare att ett nytt brev där de korrekta uteslutningsgrunderna framgår.”

 Mattias Karlsson 21 december 2018

Har varit tråkigt väder de senaste dagarna, kallt och lite snö varje morgon så jag jobbar med mitt bokprojekt. Håller på och jobbar med år 2006. Hittade följande text vid min research.

I Sverigedemokrater jubileumsskrift ”Sverigedemokraterna 25 år” som utkom 2013 skriver författaren (Mattias Karlsson) följande angående valet och verksamhetsåret 2006.

Läs mer

SUCK

Hur kan man bara tillåta att en grupp människor tar över en stadsdel och sedan får hjälp av ordningsmakten att upprätthålla sin isolering från majoritetssamhället. I synnerhet när vi vet hur denna grupp behandlar religiösa minoriteter när de själva är i en majoritetsställning.

Dessutom kallar de sig själva för fredens religion!

BARONENLANGAREN

Barometern hade igår en artikel med rubriken ”Greps med 52 gram kokain: Jag är inte en fängelsekille”

http://www.barometern.se/kalmar/greps-med-52-gram-kokain-jag-ar-inte-en-fangelsekille/

Barometern kallar personen för Yusuf och ”Baronenlangaren”, vilket ändå är ett fall framåt om man jämför med för ett antal år sedan då det ofta blev Peter, Sven eller Erik, när det i själva verket rörde sig om en person från något MENA-land.

Frågan är vad Barometern vill med sin artikel. Är det en ”tycka synd om artikel” eller en ”snyftartikel” som Barometern vill ge sina läsare? Försöker man ge samhället skulden för att ensamkommande Yusuf blivit knarklangare? Att samhället och att Kalmar kommun stängde ett boende för ensamkommande och att Migrationsverket stängde ett asylboende. Är det nu orsaken till hans brottslighet? Ja, onekligen kan man få det intrycket när man läser artikeln och vad Yusuf vill få oss att tro. Utan några nämnvärt kritiska frågor från journalisten. Vis av tidigare erfarenheter så litar jag inte riktigt på det jag läser i Barometern.

Jag valde istället att begära ut domen från Kalmar tingsrätt för att bilda mig en egen uppfattning om 20-årige Yusuf eller Muhammed Abdullah som är hans rätta namn.

”Enligt Migrationsverket ifrågasätter verket Muhammed Abdullahs uppgifter om hemvist och medborgskap och ytterligare utredning pågår.”

 När jag sedan läser domen så blir jag väldigt förvånad och läser Barometerns artikel ännu en gång. Men jag minns inte fel. Barometerns journalist undviker att berätta hela sanningen om Yusuf och domen från Kalmar tingsrätt.

Yusuf döms inte bara för narkotikabrott. Yusuf döms även för sexuellt ofredande och misshandel av en kvinna. Han var dessutom åtalad för ännu en misshandel som han dock frias ifrån i brist på tillräckliga bevis.

 Varför tar Barometerns journalist inte upp i artikeln att Yusuf även döms för sexuellt ofredande och kvinnomisshandel? Det är helt obegripligt för mig. Såvida det inte handlar om en ”snyftartikel” om ett ensamkommande barn som ”råkar” langa lite narkotika, för att tjäna lite pengar, för att klara sitt uppehälle i det hemska samhälle han blivit utsatt för i vårt land.

Är sexuellt ofredande och kvinnomisshandel ointressant för Barometern? Eller vill man bara mörka den delen av domen. Det hade bara behövts ett par rader till i den stora artikeln som var på ett heluppslag i tidningen. Eller egentligen på 4 sidor med anknytande artiklar.

 När jag läser domen och förhören med den tilltalade så inser jag ganska snart att det mesta han säger i förhören är rena lögner. Hans förklaringar är inte bara ologiska, de är också korkade. Bortförklaringar och bortförklaringar, lögner och lögner enligt min uppfattning.

Han har sannolikt ljugit även om sin bakgrund för Migrationsverket och inte minst för Barometerns journalist. Migrationsverket ifrågasätter hans berättelse men det gör uppenbarligen inte journalisten.

Varför överhuvudtaget besöka Muhammed Abdullah i häktet för att intervjua honom?

 Muhammed Abdullah dömdes till ett år och åtta månaders fängelse och därefter utvisning i 5 år. Domen är överklagad och åklagaren yrkar på skärpning av straffet och att utvisningen skall ändras till 10 år.

Muhammed Abdullah bör efter avtjänat straff utvisas för all framtid från Sverige!

En asylsökande som ägnar sig åt att vara knarklangare till svenska ungdomar skall sparkas ut för all framtid i Sverige. Punkt!

UTESLUTNING UTAN MOTIV

”Jag vill dock förtydliga att uteslutningen skedde av andra skäl än vad som speglades i brevet och att den enligt mig skedde på goda grunder. Det är alltså inte ett upphävande av det beslutet jag syftar på utan snarare att ett nytt brev där de korrekta uteslutningsgrunderna framgår.”

Så skrev Mattias Karlsson på Facebook angående det brev jag fått med motivering till uteslutningen av mig. Det var den 21 december. Jag har väntat på ett nytt brev eftersom den angivna motiveringen inte gällde. Eftersom jag inte fått någon ny motivering anser jag att det helt enkelt saknas skäl för en uteslutning.

Uteslutningen bör därmed upphävas av partistyrelsen då den uppenbarligen tillkommit på felaktiga grunder.

 

INGA HÄSTAR HEMMA DÄR HELLER

Då har man sett ännu en rödgrön minister med huvudet under armen framträda i Aktuellt för hundrade gången. Att det inte är någon som reagerar på människan Anders Ygeman.

Idag debatterade han kärnkraft med moderatledaren Ulf Kristersson. Kärnkraften står för ca 40 procent av Sveriges elproduktionen idag, om 20 år skall den vara nedlagd. Programledaren frågade Ygeman hur man skall ersätta kärnkraften.

Svaret blev vindkraft.

Jag undrar om Anders Ygeman förstår vad han säger och vilka konsekvenser det skulle innebära.

Anders Ygeman kan inte heller ha alla hästar hemma. I förra veckan var det Isabella Lövin som i Aktuellt sa att kärnkraften inte behövs i Sverige. Där var det heller inga hästar hemma.

Dessa båda ministrar styr Sverige idag. De är livsfarliga för Sveriges framtid och välfärden i vårt land. Avsätt regeringen så fort som möjligt!

EKONOMISKT BISTÅND MALMÖ KOMMUN

Då har jag kommit till ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd eller som man sa för i tiden socialbidrag. Hur många går idag på ”socialen” i Malmö?

Av mina tidigare blogginlägg om etableringsreformen och arbetsmarknaden i Malmö så framgår det med all tydlighet att det finns flera olika åtgärder som minskar eller fördröjer innan en person behöver ansöka om ekonomiskt bistånd. För nyanlända gäller först etableringsreformen under 24 månader sedan kan det bli ett subventionerat jobb som nystartsjobb eller en extra tjänst under 12-24 månader.

När sedan en person inte klarar av sin egen försörjning återstår att gå till ”socialen” och ansöka om ekonomiskt bistånd.

Hur många har då vandrat den långa vägen men ändå inte klarar sin egen försörjning? Hur många hushåll i Malmö får sin försörjning på detta sätt?

Ekonomiskt bistånd hushåll

Totalt var det alltså 16 000 hushåll under 2017. Siffrorna för 2018 har ännu ej redovisats av Socialstyrelsen. Inrikes födda står för ca 4 000 hushåll men hela ca 12 000 hushåll är utrikes födda.

Sedan kan man ju självklart ställa sig frågan hur många som har utrikes bakgrund av de 4 000 hushåll, som är inrikes födda men som är andra generationens invandrare.

I dessa 16 000 hushåll finns det ca 32 000 personer bosatta. Det vill säga att ca 10 procent av Malmös befolkning går på socialbidrag/ekonomiskt bistånd.

Givetvis är det enorma summor som betalas ut varje år i Malmö. Hur mycket är det idag?

Läs mer

ETABLERINGSREFORMEN I MALMÖ

Etableringsreformen infördes i december 2010 efter att kommunerna klagat och protesterat över de stora kostnaderna för ekonomiskt bistånd till invandrare. Kostnader som höll på att stiga kommunerna över huvudet och tvinga fram skattehöjningar i många kommuner, som tagit emot många invandrare eller där många invandrare valt att bosätta sig i kommunen. Därför beslutade Reinfeldtregeringen med integrationsminister Erik Ullenhag i spetsen att införa etableringsreformen, som innebar att staten tog över det ekonomiska ansvaret under de första 24 månader efter att en invandrare fått uppehållstillstånd och blivit folkbokförd i en kommun och därmed kunde ingå i etableringsreformen.

Regeringen uppskattade antal personer som skulle ingå i reformen till 8 250 personer när den var fullt utbyggd och beräknade de totala kostnaderna till  1 200 miljoner kronor i propositionen till riksdagen.

”Med de antaganden som gjorts om dessa faktorer beräknas kostnaderna för etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning bli cirka 1,2 miljarder kronor per år när det nya systemet är fullt genomfört. Samtidigt kommer kommunernas kostnader för ersättning till nyanlända att minska.”

Ur regeringens proposition till riksdagen.

 Hur ser det då ut i Malmö idag? Hur många personer befinner sig i etableringsreformen?

Etablering antal månad

Malmö har toppat på ca 2 400 personer i reformen men i december 2018 hade det sjunkit tillbaka till drygt 2 000 personer. Det märkliga är att Arbetsförmedlingen i sin statistik bara redovisar 1 051 i etableringsprogrammet i december 2018 för Malmö kommun. Var finns övriga ca 1 000 personer?

Sedan måste man ju givetvis titta på hur kostnaderna för denna reform utvecklat sig i Malmö.

Läs mer