ABSURT BESLUT AV LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsen har nu kontrollmätt ekstubben på regionrådet Mattias Adolfsons tomt och man har konstaterat att mina uppgifter stämde om att stubben var 140 cm bred och den var hela 80 cm hög på den högsta sidan, betydligt mer än den uppgiften jag fått. Eftersom det även finns ett foto på eken innan den fälldes av socialdemokraterna Mattias Adolfson och Magnus Uhr så kan man enkelt konstatera att eken smalnar inte av i någon större utsträckning. Det är därmed en omöjlighet att eken endast skulle vara 98 cm i diameter ca 60 högre upp än stubbens höjd. Diametern som avgör om trädet är skyddsvärt eller inte skall mätas i brösthöjd, ca 130 cm.

Idag på morgonen fick jag nedanstående mejl från Länsstyrelsen i Kalmar län.

Det är ett absurt beslut av handläggarna på Länsstyrelsen! Inga grunder anges till varför ärendet avslutats. Det är helt absurt!

Jag begärde därför ut alla dokument/handlingar i ärendet. Jag fick dem efter lunch och har nu gått igenom dem. Jag är chockad över sättet som tjänstemännen på länsstyrelsen hanterat detta ärende.

Tror de att jag är fullständigt dum i huvudet?

Jag skall försöka ta det hela pedagogiskt. Först börjar vi med den rapport som tjänstemännen skrev efter sitt besök hos Mattias Adolfson för att mäta in stubben.

Den Johan Wendell som nämns är den tjänsteman på länsstyrelsen som mörkade den förre landshövdingen Stefan Carlsson telefonsexsamtal under ett helt år innan jag avslöjade hela skandalen. Johan Wendell har nu slutat på länsstyrelsen och är nu anställd av Kalmar kommun som förvaltningschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Den förvaltning där Mattias Adolfson tidigare var ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden.

Magnus Uhr har tydligen nu, baserat på ett nytt foto av eken bedömt trädets diameter till 98,5 cm och han har dessutom räknat årsringarna och bedömt ekens ålder till 80 år. Det märkliga är att länsstyrelsens tjänstemän uppenbarligen nöjer sig med dessa uppgifter och åker hem till kontoret på Kvarnholmen och skriver följande utlåtande.

Tjänstemännen från Länsstyrelsen gör med andra ord ingen egen bedömning av ekens dimension efter sin mätning av stubben och det foto jag lämnat in. Inte heller över ekens ålder. Men nu börjar det riktigt märkliga!

I de utlämnade handlingarna finns det foto med beräkningar som Magnus Uhr nu tagit fram. När jag ser hans foto på eken så undrar jag om det är samma träd. Det har ett helt annat växtsätt trots att det i stort sett är fotograferat från samma vinkel och att man kan se Hossmo Gård i bakgrunden.

Den vänstra bilden är Magnus Uhrs bild inlämnad till Länsstyrelsen denna vecka. Vad har hänt med eken på Magnus Uhrs bild? Den ser inte alls som den bild som jag fått som är 5-10 år gammal. Först smalnar eken av och sedan blir den tjockare högre upp. En sensation? Jag tror inte ett dugg på den bild som Magnus Uhr skickat till länsstyrelsen. Den är enligt min mening fejk för att skydda ett miljöbrott.

Nu har då Magnus Uhr även gjort beräkningar på sin fejkbild som är ett riktigt självmål. Här nedan kommer bilden med hans beräkningar.

Jag räknar då på det som han kallar för rotkap och BRH som jag tolkar som brösthöjd. Om stubben är 120 cm skulle BRH bli enligt hans beräkning vara följande 40/52 * 120 cm = 92 cm om stubben istället skulle vara 130 cm så blir det enligt följande 40/52 * 130 = 100 cm. Precis under gränsen på 100 cm. Vilken tur!

Nu finns det dock två stora problem eller självmål. Han gjorde sin beräkning innan länsstyrelsen mätt in stubben till 140 cm. Nu blir istället beräkningen 40/52 * 140 = 108 cm.

Men det finns ett ännu större problem. Den gröna linjen för ”rotkap” är felplacerad, den skall ligga betydligt högre upp då stubben är 80 cm hög. Se länsstyrelsens foto på stubben i rätt vinkel.

Det angivna rotkapsmåttet på 52 bör då sannolikt minskas till ca 45 om det placeras vid 80 cm höjd. Då blir istället beräkningen enligt följande. 40/45 * 140 = 125 cm.

Det anser jag är det rätta måttet vid brösthöjd på eken! 125 cm!

Men inte nog med det. I sitt nya utlåtande säger sig Magnus Uhr ha räknat årsringarna på eken, troligtvis då på stubben och kommit fram till att eken är 80 år. Vilket skämt!

Nu tar vi det pedagogiskt och avslöjar den lögnen!

Ekens diameter har länsstyrelsen mätt upp till 140 cm. Det innebär att radien således är ca 70 cm. Om eken skulle vara 80 år skall det alltså finnas 80 årsringar på 70 cm, vilket ger ett medelvärde på 8,75 mm per årsring.

Jag har en mycket fin tjock bok med titeln Gamla ekar skriven av Åke Carlsson och med fantastiska foton av naturfotografen Tore Hagman. Ett kapitel handlar om ekens årsringar.

”Årsringarnas medelbredd brukar variera mellan 3-5 mm beroende på jordmån, konkurrens från grannträd m.m.[…] När ekkronan är fullväxt ökar inte längre volymtillväxten . Denna skall nu fördelas på en större yta och därför minskar årsringarnas bredd.”

På en gammal ek kan årsringarna vara nere på endast ca 1 mm.

Linköpings universitet har även skrivit en rapport med titeln ”Åldersbestämning av gamla ekar i Linköpings kommun”. Där skriver man följande.

”Skattning utifrån bredaste årsring som noterades nära märg i träd med borrprover nära märg. Detta värde var 5 mm (medeltalet var 3,25 mm). Denna åldersskattning användes i första hand, och är förmodligen en underskattning av den riktiga åldern i de allra flesta fall.”

https://www.linkoping.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/naturvard-och-parkskotsel/naturreservat/tinnero/aldersbestamning-av_ekar.pdf?499756

Om vi använder oss av Linköpings universitets medeltal och att eken hos Mattias Adolfsson har en radie på ca 700 mm så skulle trädets ålder sannolikt var minst 700/3,5 = 200 år.

80 år är ännu en okunnig lögn från Magnus Uhr! Om trädet skulle vara 200 år så är det också ett skyddsvärt träd enligt regelverket.

Jag förutsätter dock att tjänstemännen från Länsstyrelsen i Kalmar län räknade årsringarna vid platsbesöket den 5 oktober. Allt annat vore rent tjänstefel av dem. Jag förutsätter också att det dokumenterade stubben noggrant med foto, även med närbilder på årsringarna.

Jag är dock ytterst förvånad över att tjänstemännen uppenbarligen inte reagerat på den årsangivelse som Magnus Uhr uppger när stubbens omkrets mäter hela 438 cm. Om man har titeln naturvårdshandläggare så förutsätter jag att man har vissa grundkunskaper i ämnet

Beslutet att avsluta ärendet är absurt då länsstyrelsen inte gjort några egna beräkningar som de redovisar.

Enligt Barometern har Mattias Adolfson idag haft ett företag i sin trädgård som har fräst bort stubben. Är det Magnus Uhr som även bestått med denna uppgift.

https://www.barometern.se/kalmar/adolfsons-ek-uppmatt-tillsynsarendet-laggs-ner-a2a8c1fc

Beviset skulle raderas! Men jag undrar om inte fler bevis har raderats i detta ärende!

35 reaktioner på ”ABSURT BESLUT AV LÄNSSTYRELSEN

 1. Ò Hyra 2020-10-09 / 18:57

  Varför sitter det inga zigenare i Kista Centrum?
  Jo därför att affärsinnehavarna är illegala invandrare.

  Vad är det för problem i Malung?
  Där finns väl jaktgevär som dynamit.
  Skicka det Tyska kapitalet åt helvete!

  Gilla

 2. Hacke 2020-10-09 / 18:55

  ”Det kändes som Östtyskland under 1980-talet…”
  ”Aldrig ifrågasätta systemet…, inte ifrågasätta experter”
  ”Så skild medieetik mot i Storbritannien. Här handlar det om att hjälpa myndigheten att hålla allmänheten lugn och också försvara Folkhälsomyndigheten mot andra journalister…” (som den s k Tysken under presskonferenserna, min anm.).

  Det släpptes in en katt bland hermelinerna på SVT/SR/SOM-institutets gemensamma ryggdunkartillställning på temat hur de svenska medierna klarat bevakningen av Coronapandemin så här långt. Katten var den engelske journalisten Richard Orange på Daily Telegraph som gjorde att statstelevisionens moderator Anders Holmberg inte riktigt återfick fattningen efter den mycket träffsäkra liknelsen med totalitära regimer.
  Tänk vad befriande det är med sanningssägare som lättar på trycket för en stund i demokraturen. Precis som sd i politiken och alternativmedia inom journalistiken.
  Ett särskilt tack till utländsk media som hjälper till på vägen mot befrielsen också av oss här i DDR Nord.

  Om ni vill se och höra kan ni med fördel hoppa över oväsentligheter som Stjärnes, Benkös och övriga politrukers intetsägande inlägg och solande i glansen över den högst tillfälliga och väntade ökningen för förtroendet för såväl regim som deras institutioner under pandemins första fas och gå direkt på pudelns kärna; tidskod 06.05:30 på fredagens andra del av SVT Forums ”Förtroendet för medier och myndigheter under pandemin.”

  Gilla

 3. Ò Hyra 2020-10-09 / 18:29

  Ja, det är ju ett helt underbart reportage, det här Thoralf. Om eken, stubben och brösthöjden.
  Det är komiskt och samtidigt tragiskt. Uhrkundsförfalskaren som mäter och trixar på nytt.
  En Länsstyrelse som borde tagit hjälp av någon med kunskap.
  För Såssen är inget brott för litet eller för stort.

  Allt från en ek, till ett helt lands förfall, som hela världen förfasas över och räcker lång näsa till,
  med all rätt. Sverige har blivit en dynghög, och på toppen sitter Löfven och hans
  dyngspridare nummer ett Morgan, den otäcke från Höganäs.

  Gillad av 1 person

  • Thoralf A 2020-10-09 / 19:05

   Det kommer mer i detta ärende 😉

   Gilla

 4. Ò Hyra 2020-10-09 / 17:30

  Det verkar vara en Uhrkundsförfalskning.

  Gillad av 2 personer

 5. Tiger 2020-10-09 / 17:06

  Ung man skjuten i Frufällan i Borås. Ett lugnt och fint område.

  Grattis Sverige!

  Gilla

 6. Nilsson 2020-10-09 / 15:13

  Lade över bilden i Photoshops rutsystem. De gamla tegelpannorna som har måtten minst 260 till 285 mm användes som referens. 1,5 meter upp på stammen blir diametern 1170 mm till 1282 mm.

  Gilla

 7. Fråga? 2020-10-09 / 14:50

  Thorvald.

  Men båda är väl politiker? Hellgen och Hallengen? Är inte båda politiker? Någon politiker med liknande namn hade väl skällt ner ngt hunddagis och betett sig illa, som de med härskarstil brukar göra?
  Han med trädet? Är den inte också politiker?
  Hur eller hur, verkar ju sjukt alltihop. Går inte o bo i en sådan stad som Kalmar kommun längre, uj uj uj som de styrande har betett sig mot folket. Katastrof.

  Gilla

 8. Sven d.ä. 2020-10-09 / 14:42

  Thoralf, jag tror du är för analytisk och logisk. Jag tror inte de fattar dina beräkningar. De åkte ut och tittade på en stubbe och de såg en stubbe, De visste redan innan vad de skulle tycka.

  – Uhrs bild är förmodligen riktig, om man jämför men den bilden du fick. Stenmuren bakom verkar vara identisk.
  – Varför mäta nere vid roten om nu måttet på 130 cm är det viktiga.
  – Finns inte trädet i någon inventering av Länsstyrelsen, Artbanken etc.

  För övrigt så tror jag att trädets diameter är klart över 1 meter – Thorals beräkningar är övertygande.

  Gillad av 2 personer

 9. Cosmik Debris 2020-10-09 / 14:01

  Vad ska byfånen och dvärgen hitta på nu då? 😊

  ”– Det måste vara rättvisa, och rättvisa är om vi bränner 200 koraner, och annonserar på engelska för hela världen, att de som egentligen bränner koranerna är Stefan Löfven och Morgan Johansson.”

  ”– När man är sådan pajas, en så kriminell person som Morgan Johansson ju är, och Stefan Löfven också, då måste man lära sig att bete sig. Och jag tänker vara den stora pedagogen och lära dem att bete sig.”

  Paludan svensk medborgare – lovar bränna 200 koraner i Sverige
  https://nyheteridag.se/paludan-svensk-medborgare-lovar-branna-200-koraner-i-sverige/

  Gilla

  • Andersson 2020-10-09 / 15:34

   Gilla

 10. Ölandsbonde 2020-10-09 / 13:18

  När jag gnäller och beklagar mig över allt djävulskap som sker, så säger barnen att det är bara för att jag har så gott om tid.
  Jag tycker nog inte att man ska lägga så mycket tid på en fälld ek. Det är klart att etablissemanget stöder varann. Det vet vi. Gammal sossepolitik, inget annat.

  Gilla

  • Thoralf A 2020-10-09 / 14:50

   Nu handlar det inte längre om en fälld ek. Det handlar om falska intyg av lokala toppolitiker och eventuell vänskapskorruption eller jäv på Länsstyrelsen i Kalmar. Du kommer få läsa fler inlägg om den fällda eken. Jag kommer med nya uppgifter senare idag.

   Gillad av 1 person

  • Gillar Träd 2020-10-09 / 14:54

   Men gumman lilla, om en vanlig svensson hade gjort samma sak, tror du inte myndigheterna hade betett sig annorlunda då o krävt tillstånd?

   Gilla

 11. Hacke 2020-10-09 / 13:04

  OT
  Den tvångsfinansierade propagandakolossen SVT förnekar sig aldrig.
  Ännu en gång väljer man miljön/klimatet som ämne när sd paras ihop i deras lika medvetna som löjliga debattupplägg i söndagens Agenda. Och gissa vem som valts som motpart – miljöpartiet!
  Föreställ er att ämnet mellan dessa båda partier skulle vara invandring/kriminalitet för omväxlingens och balansens skull. Det finns naturligtvis inte på kartan.
  Tycker sd bör markera på något sätt mot den uppenbara och återkommande snedvridningen i dessa välregisserade spektakel hos det som ska föreställa ”oberoende och sakliga” public service.

  Gillad av 1 person

 12. Otto 2020-10-09 / 12:46

  Tråkigt, men ingen hade trott annat. Länsstyrelsen åkte ut och låtsades mäta, för den goda sakens skull. De hade redan bestämt sig för att inte göra något åt saken. I ärlighetens namn tror jag inte de vågar när det gäller dessa höjdare.

  Gillad av 1 person

 13. Kalle 2020-10-09 / 11:28

  ##Politiska styret i Malung-Sälen kör över folkomröstning – Ripfjället ska skövlas till vindkraftspark##
  ##Det blev ett rungande nej till att ödelägga det natursköna rekreaktionsområdet Ripfjället när invånarna i Malung-Sälen gick till valurnorna i en folkomröstning. Men den demokratiska glädjen blev kortvarig. Nu meddelar den styrande trojkan bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet att man inte kommer att respektera folkviljan – området ska skövlas för att ge plats åt en vindkraftspark.

  – I en sådan här stor fråga är det demokratin som ska vinna, säger Marita Eriksson, ordförande Landsbygdspartiet Oberoende, i en kommentar till SVT, upprörd över den brist på respekt för folkviljan som de styrande nu uppvisar.##

  https://samnytt.se/politiska-styret-i-malung-salen-kor-over-folkomrostning-ripfjallet-ska-skovlas-till-vindkraftspark/

  De styrande politikerna fullkommligt skiiiter i folkviljan. Vad har hänt inom politiken???

  Börjar alla politiker strunta i folkviljan???

  Gillad av 1 person

 14. Kalle 2020-10-09 / 11:18

  ##BEKRÄFTAT: Inreseförbudet mot Paludan olagligt – är svensk medborgare sen 1989##
  ##Vid sidan om den inställda demonstrationen signerade Malmös polismästare Mattias Sigfridsson ett inreseförbud i två år riktat mot Paludan. I en intervju med Expressen kommenterade justitieminister Morgan Johansson varför man tagit beslutet med att Paludan är en ”tvättäkta rasist vars enda uppgift är att hetsa till våld och motsättningar”.##

  https://samnytt.se/bekraftat-inreseforbudet-mot-paludan-olagligt-ar-svensk-medborgare-sen-1989/

  Svensk/Danske Pulludan nekas inträde i sverige medans ekonomiska imigranter som slänger sina pass välkomnas in i sverige.

  Gilla

 15. turrim 2020-10-09 / 07:34

  Var är gröna politiker? Är ni sura för att det inte var sverigedemokrater som ägde och fällde den gamla eken?

  Var är gröna lobbygrupper som lever gott på att samla pengar genom att skrämmas med skövling av gamla träd och att småkrypen dör? Är ni i edsförbund med inblandade i Kalmar och rädda för att mista skattebidrag?

  Gilla

  • turrim 2020-10-09 / 07:54

   När jag Googlade vidare och kom till Nya Tider (länk i högermarginalen) så kunde jag med upprördhet, men inte förvåning läsa: ”Kulturvänstern fick sitta i skogen – för 1,6 miljoner kronor”.

   Gilla

 16. en småländska 2020-10-09 / 01:21

  Uppgjort som det verkar, gjordes bara för syns skull. Vilket mygel, obehagligt.

  Gillad av 1 person

 17. 502V8S 2020-10-09 / 00:17

  Precis som Thoralf skriver kan ju vem som helst kan ju se att bilden är manipulerad i och med att stammen blir grövre efter att först ha smalnat av. Förutom att det inte är samma träd på bilderna verkar det inte heller vara samma uthus. På den nya bilden ser taket ut att luta mot eken, (fast det kan vara en synvilla), och på den gamla bilden lutar det från eken. Fast uthuset kan ju för all del vara utbytt. Det ser också ut som att eken står närmare uthuset på den nya bilden. Men har man den minsta kännedom om gamla ekar ser man ju direkt att eken på den gamla bilden är mycket äldre än 80 år, jag hade gissat på mellan 200 och 300 år.

  Gilla

 18. Hacke 2020-10-08 / 23:07

  Förstår att man var kvicka att sopa igen spåren efter den stubben. Det är närmast provocerande fräckt att hävda att eken skulle varit cirka 80 år.
  Det skulle inte ens ett normalbegåvat skogsmullebarn svälja.
  Medans förståndet hos politiker och deras handgångna på förvaltningar inte ens räcker till för att skämmas.

  Gillad av 2 personer

 19. Ingemar Ekman 2020-10-08 / 23:00

  Om mina gamla trigonometriska kunskaper fortfarande gäller så bör vinkeln på stamminskningen vara nästan 22 grader per sida vid 140 resp. 100 cm. diametrar och 50 cm höjdskillnad.

  Gillad av 1 person

 20. Högt hårfäste 2020-10-08 / 22:36

  Det är så äckligt så man spyr, genomruttet, men väntat! Om stubben är 140 cm på 80 centimeters höjd, kan den knappast minska så drastiskt i brösthöjd.

  Det ser inte heller alls ut som samma träd på hans bilder???

  Gillad av 1 person

 21. Hilgur 2020-10-08 / 22:30

  Utredningen mot Roger Holmberg och politikerna i Samhällsbyggnads kommer också läggas ned. Var så säker! Roger Holmberg behövde ju inte ens avgå när han brutit mot sekretessen! Jävla dårhus!

  Gilla

 22. Putin 2020-10-08 / 22:20

  @Thoralf

  Är det inte 1 meter, 100 cm, som är gränsen för tillstånd? Denna var ju 140 enligt Länsstyrelsen? Alltså 40 cm mer.

  Gilla

  • Thoralf A 2020-10-08 / 22:23

   Det är vid brösthöjd (ca 130 cm upp på stammen) som diametern 100 cm gäller. Inte nere vid stubben.

   Men med en stubbe som är ca 80 cm hög och där är 140 cm bred är för mig ett solklart fall där den även är mer än 100 cm vid brösthöjd.

   Gilla

   • Äntligen flytt från Kalmar 2020-10-09 / 08:30

    Är ngn förvånad? Knappast. Adolfsson är inte han gift med minister Hallengren? Eller? HUR skulle det se ut om Adolfsson bluffat ang trädfällningen för fruns del? I regeringen? Var o h rn som är ngt så när förnuftig begriper väl vad detta handlar om. Så mycket elände i denna småstad? Hur länge har regeringen tålamod med detta? Så här mycket mygel har aldrig existerat inom Moderaternas parti, och de hade rensat om ngt sådant förekommit gång på gång. Stackars människor som tvingas gå i ledband av folk som tror sig vara förmer än andra. Till våren har vår familj köpt ett hus i en annan kommun, långt från detta träsket, ska bli så skönt att få flytta till ett helt annat styre utan korruption.

    Gilla

   • Thoralf A 2020-10-09 / 09:46

    Adolfson är inte gift med Hallengren. Det är socialdemokraten Jonas Hellberg som är gift med Lena Hallengren.

    Gilla

  • Andersson 2020-10-08 / 23:36

   Då blir hen tvungen att spackla fejset.

   Gilla

 23. Håkan Spångberg 2020-10-08 / 21:28

  Pajaslandet Absurdistan levererar.

  Gilla

Kommentarer är stängda.