MIDSOMMARHÄLSNING

Här kommer min midsommarhälsning. Jag har aldrig sett blåelden blomma i sådana mängder som denna sommar. Helt otroligt !

Klippet är från västra sidan på Öland söder om Alvedsjöbodar längs kustvägen.

ALLT PÅ VÄG ATT SJABBLAS BORT

Livscykelanalys Vattenfall

”Ett elsystem med kärnkraft som en komponent är billigare och bättre för klimatet än ett som är ”100% förnybart” – även om ny kärnkraft kostar mer per kilowattimme än vind. Energiforskaren Staffan Qvist går i en analys igenom alternativen för ett fossilfritt elsystem i Sverige.”

Hur stor uppmärksamhet får en artikel med detta budskap i svensk media? Nej, den är ointressant bland alla vänsterorienterade journalister. De är så förblindade att de inte ens begriper sitt eget bästa.

Artikeln är publicerad på sajten Kvartal.

I måndags hade vi sista kommunfullmäktigemötet innan sommaruppehållet. Miljöpartiets hade sin femtioelfte interpellation om klimatförändringarna och vi fick höra begrepp som ”brinnande klimatkris” och ”klimatförändringarna nått ett akut läge” och att isarna smälter i rasande tempo i Arktis o.s.v.

Läs mer

NYA UTESLUTNINGAR

Uffe Carlsson på Östran fortsätter att följa upp situationen på enheten för Flykting och Integration inom Kalmar kommun. Tydligen är problemen betydligt större än att två erfarna tjänstemän nyligen köptes ut för ca en miljon kronor. Missnöjet jäser uppenbarligen bland de anställda. Idag pratar en annan anställd ut på enheten i en artikel där han befarar att han sannolikt kommer få gå samma väg som sina kollegor.

Enligt uppgifter i artikeln skall konflikterna grundas i etniska motsättningar mellan de anställda.

”Eftersom båda de integrationsarbetare som är kritiska mot behandlingen från kommunen är kosovoalbaner har det rests frågor om det finns ett problem i relationen mellan kommunen och just den här gruppen. Dzenita Abaza är ursprungligen från Bosnien.”

Kommunalrådet Dzenita Abaza (S) menar att det är ”kvalificerat skitsnack”. Jag är dock inte övertygad. Ingen rök utan eld. Vi får se hur det utvecklar sig. Om Ulf Carlsson skriver detta i artikeln är jag helt övertygad om att han har en hel del på fötterna.

Läs mer

FRAMTIDSPLANER

Under måndagen hade vi sista kommunfullmäktigemötet i Kalmar innan sommarledigheten. Jag har inte varit särskilt aktiv under det första halvåret 2019 men jag har haft någon motion, interpellation och fråga. Jag har medvetet tagit det lugnt och funderat över framtiden efter den synnerligen orättvisa uteslutningen från SD, trots att jag hade stöd från min egen fullmäktigegrupp och kommunföreningsstyrelse.

Jag har samtidigt under våren också startat ett eget företag som så sakteliga håller på att ta form med de första uppdragen. Under hösten kommer jag sannolikt berätta mer om det. Men det kanske räcker med mun mot mun metoden för att det skall utveckla sig positivt. Annars kommer jag börja marknadsföra mitt företag på bloggen. Jag har dock inte någon ambition att det skall bli något heltidsjobb. Siktet är inställt på absolut max 30-40 procent arbetstid.

Som jag även sagt i media så kommer jag starta ett lokalt parti med i första hand sikte på valet till kommunfullmäktige 2022 men det kan även utvecklas till att handla om valet till regionfullmäktige om det finns intresse från personer i andra kommuner. Jag håller på med en grovplanering och undersöker diverse saker för att kunna starta upp det lokala partiet under 2020.

Läs mer

MOTION FÖRBUD TIGGERI

Jag fick precis protokollsutdraget från kommunfullmäktige angående min motion om förbud av tiggeri. För den som är road kan det vara intressant läsning. Mina läsare kan ju fundera på vilket parti som avstod ifrån att rösta vid voteringen.

§ 94
Motion från Thoralf Alfsson (–) angående förbud mot tiggeri
Dnr KS 2019/0011
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 april 2019.
Motion.
Kommunstyrelsens protokoll den 7 maj 2019, § 105.
Bakgrund
Thoralf Alfsson (-) föreslår i en motion att i de lokala ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun, infoga en paragraf för att reglera penninginsamling och förbud mot passivt tiggeri på geografiskt begränsade områden samt årligen lyssna på näringsidkare och kommunens invånare och utefter deras önskemål revidera den infogade paragrafen till de områden där tiggeri upplevs störa den allmänna ordningen.
Varken penninginsamling genom ”skramlande med bössor”, såsom många ideella organisationer genomför, eller ”passivt tiggeri” är tillståndspliktigt i Kalmar kommun. I förarbetena till ordningslagen (prop. 1992/93:210 s. 142) framhålls att kommunerna bör avhålla sig från att besluta föreskrifter som är onödiga och att det därför är angeläget att kommunerna noga prövar om de verkligen behövs. Därtill måste kommunen även ange vilka geografiska och tidsmässiga begränsningar en föreskrift ska innehålla.
Kommunfullmäktige har flera gånger tidigare prövat frågan om lokala ordningsföreskrifter för tiggeri och penninginsamling. Någon faktisk omständighet som föranleder ett införande av begränsningar i föreskrifterna har inte uppkommit, varför det inte kan bedömas nödvändigt att införa begränsningar enligt motionärens förslag.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen angående förbud mot tiggeri.

Läs mer

EON LURAR SINA KUNDER

I förra veckan fick jag ett brev från EON. Jag skulle vilja beteckna brevet som ren fake news. EON lurar helt enkelt sina kunder genom att dölja verkligheten och gömma sina prishöjningar bakom skatter och moms. Att inte detta kundbrev lyfts fram av journalister och media är minst sagt beklämmande.

Vad är det då som jag reagerar på? EON höjer återigen abonnemangsavgiften och elnätsavgifterna!

EON är smarta och höjer alltid sina priser den 1 juli. Mitt i sommaren men framförallt då hushållen förbrukar minst el under årets alla månader. Då märks det inte så mycket på fakturan! Men framåt hösten/vintern börjar det svida rejält när elförbrukningen stiger.

Varför höjer EON sina priser?

Mitt svar är klimatalarmismen! EON skall bara leverera förnyelsebar el till kunderna 2025 och det kostar på. EON har ingen billig kärnkraft att luta sig emot.

EON mål 2025

Alla subventioner för vind och sol kostar väldigt mycket pengar och på något sätt måste detta finansieras. Kan man inte lägga  det på elpriset så blir det abonnemangsavgiften som höjs med ca 10 procent för de flesta och elnätsavgiften som också höjs med ca 10 procent från den 1 juli.

Hur bluffar EON i sitt brev?

Läs mer

DEN RÖDGRÖNA REGERINGEN SÄNKER SVERIGE

Sedan jag blev ledig på heltid så följer jag börsen betydligt mer än tidigare. Jag läser om utvecklingen och om företag, både nya som gamla. Det jag kan konstatera är att den rödgröna regeringen inte är till gagn för företagen i någon större utsträckning. Flera svenska ministrar gör uppenbarligen allt för att sabotera viktiga affärsuppgörelser för stora företag. Jag tänker på i första hand försäljningen av Jas-Gripen till Ungern och andra länder.

Men när man följer analytiker på börsen och ser deras videoklipp så förstår jag att det finns en ganska stor oro över utvecklingen i Sverige. Oron för den svenska kronan som tappat mycket i värde mot de flesta valutor men framförallt mot euron och dollarn. Vilka effekter det kommer få i framtiden oroar. Analytikerna tror dessutom att raset för den svenska kronan kan komma att fortsätta. Det svenska folket blir fattigare.

På kort sikt gynnas de svenska exportföretagen men vad innebär det på lång sikt?

Läs mer

NÖJESTUR PÅ TREHJULINGEN

Efter att jag igår studerat den arabiska torghandeln i Kalmar kände jag att jag behövde lite frisk luft och se något annat. Så det fick bli en tur med trehjulingen på Öland. I år kan jag använda trehjulingen till enbart nöje. Inte en enda brevlåda skall få några flygblad eller foldrar denna sommar. Väldigt skönt! Förra året körde jag flera hundra mil och delade SD-material och mina egna infoblad i min personvalskampanj.

Nu får SD klara sig utan mig och min trehjuling.

Här kommer några foto från dagens utflykt. Blåelden har börjat blomma väldigt kraftig efter regnet i början av veckan. Otroligt vackert på Öland just nu.

Läs mer

FREDAGSBETRAKTELSE I KALMAR

Torghandel2

Efter att jag igår uträttat några ärenden på stan så satte jag mig sedan på parkbänkarna på Stortorget mitt i hjärtat på torghandeln för att betrakta den arabiska grönsakshandeln i samband med fredagsbönen. Det gapas mycket ”yallah, yallah” och ”tio kronor” av försäljarna.

Alla dessa män som går till fredagsbönen mitt på dagen, jobbar de inte? Tänk om alla dessa män går på bidrag i någon form, från Arbetsförmedlingen, från Försäkringskassan eller från kommunen. De tycks i varje fall inte lida någon nöd. Den ena efter den andra dyra bilen glider upp på Västra Sjögatan och släpper av männen som skall till källarmoskén. Att alla kvinnor med hucklen skulle arbeta tror jag inte för en enda sekund. De lever utan tvekan på bidrag, med den klädseln kan de knappast vara aktuella på någon svensk arbetsplats. I varje fall inte en arbetsplats där det finns män. Undrar vad den här gruppen människor kostar svenska skattebetalare varje dag, varje vecka, varje månad och varje år?

Är det någon som undrar varför finansminister Magdalena Andersson går ut och säger att det saknas 90 miljarder kronor till välfärden. Jag vet ett sätt att fixa dessa miljarder utan att höja skatten!

Läs mer

EN MILJON KRONOR

Barometern skriver idag om utköpet av två erfarna anställda vid enheten för Flykting och Integration. Jag skrev om det för några dagar sedan i ett blogginlägg.

https://thoralfsblogg.com/2019/06/11/ljuger-kommunalradet-dzenita-abaza/

Barometern skriver i sin artikel att utköpet av de två anställda kostar kommunens skattebetalare 1 miljon kronor. Vilket tyder på att de får lön i ca 12 månader utan att behöva arbeta.

Enheten för Flykting och Integration har nu 33 anställda och lönekostnaden för dessa 33 personer uppgår till ca 17 miljoner kronor per år eller drygt 500 000 kronor per år och anställd.

Att kommunalrådet Dzenita Abaza (S) skulle vara oinformerad om en extra kostnad på en miljon kronor på grund av att man vill sparka två erfarna medarbetare är minst sagt absurt.

Barometern hade inte ställt en enda fråga till Dzenita Abaza i sin artikel. Väldigt märkligt!