LÅGT FÖRTROENDE

Jag skulle säga att söndagens partiledardebatt i Agenda eller de partiledardebatter som sker i riksdagen följer alla samma mönster. Partiledarna upprepar till stor del sina floskler gång på gång. Det låter i stort sett likadant varje gång, attackerna på varandra följer samma floskler. Partiledarna glider alltid undan de besvärliga frågorna eller så struntar de helt enkelt i att svara på dem. De erkänner aldrig att de ändrat uppfattning, istället skyller de på någon ny omständighet.

De bygger knappast förtroende hos väljarna!

Det är samma sak i riksdagens frågestund. Känsliga frågor besvaras egentligen aldrig av statsministern eller statsråden. Till stor del skulle jag säga att denna frågestund i riksdagen bara är ett spel för gallerierna. Talmannen skulle kunna avbryta det statsråd som inte svarar på den ställda frågan och ge varningar till statsrådet. Efter ett visst antal varningar skulle ministern bestraffas på något sätt. Eller rent av en missförtroendeomröstning.

Det är dags för riktiga och tuffa partiledarutfrågningar som de Tre O:na, Ortmark, Orup och Olivercrona på 60-talet.

”Inför kommunalvalet 1966 lanserades en ny, fränare utfrågningsjournalistik i svensk television. Den gick ut på att ställa raka frågor och kräva svar på sådant som politikerna helst ville undvika. Tidigare hade partiledarna själva fått välja utfrågare och ofta anlitades då likasinnade partipolitiska tidningsredaktörer och frågorna som ställdes var ofta skrivna i förväg och delgivna intervjupersonen så att denne kunde förbereda svar på frågorna. I och med kommunalvalsutfrågningen 1966 upphörde denna intervjuteknik och en betydligt mer aggressiv och debattinriktad kom i dess ställe, under ledning av de tre O:na.”

Utfrågningen skall pågå under minst 60-90 minuter av varje partiledare, gärna längre. De skall grillas! Inte som under t.ex. Agenda där partiledarna kan obstruera en fråga och sedan går utfrågaren vidare utan att ha fått ett fullgott svar. Då intervjun i bästa fall pågår i endast 12-15 minuter, ofta kortare tid i Agenda. Om en partiledare inte vill svara på en fråga skall intervjun avbrytas och partiledaren skall få lämna studion under ”förnedrande” omständigheter.

Jag är jäkligt trött på ansvariga politiker som undviker att svara på viktiga frågor för medborgarna och för landet!

PS

En väldigt bra artikel av Carolin Dahlman som angriper de dåliga och vänstervridna journalisterna, som inte gör sitt jobb.

https://www.kristianstadsbladet.se/ledare/varning-for-journalister-som-for-oss-bakom-ljuset-090dcfd0?

Annons

BLOGGEN GRANSKA KALMAR

Den nya bloggen Granska Kalmar är nu igång och har publicerat ett antal inlägg där man granskar makthavare inom Kalmar kommun, både politiker och tjänstemän.

Jag hoppas att Granska Kalmar blir ett bra bidrag till att granska socialdemokraternas maktfullkomlighet i Kalmar och att fler människor förstår vad som pågår inom kommunen.

Johan Perssons taktik är att gömma sig så fort det är något negativt. Då skickar han alltid fram någon annan politiker eller tjänsteman som får vara i det negativa rampljuset. Johan Persson tar aldrig eget ansvar i den situationen.

Johan Persson framträder bara när det skall tas ett första spadtag vid ett nytt byggprojekt. Då är det alltid Johan Persson som står där och talar om hur duktig han är. Eller att Kalmar kommun har avancerat i någon rankningslista, det kommenterar han alltid på Facebook och på sin blogg. Aldrig när Kalmar kommun sjunker i någon rankning!

ILLEGAL FISKFÖRSÄLJNING

En av mina läsare av bloggen uppmärksammade i torsdags att det pågick en olaglig fiskförsäljning på parkeringen vid Hansa City i Kalmar. Det var en arabisk talande man som hade en strid ström av arabiska kunder som köpte fisk av mannen. Uppenbarligen är det något som marknadsförs på sociala medier på arabiska annars skulle inte antalet kunder vara så stort. Det kanske dessutom pågått under en längre tid vissa dagar.

Det är ännu ett exempel på hur ett parallellt samhälle och en parallell ekonomi utvecklas där inte en enda krona kommer in till statskassan. Dessa människor bidrar inte med något till välfärden, de är bara tärande.

Bilen är registrerad på en man vid namn Abou Kaf, Rami Omar som är folkbokförd i Bodafors i Nässjö kommun. Han har inget företag registrerad i sitt namn enligt Ratsit.

All betalning var kontant betalning. Grattis Kalmar och Sverige!

RADERADE LÄNSSTYRELSEN BEVISEN?

Det finns ytterligare en omständighet när det gäller Länsstyrelsen i Kalmar läns hantering av jätteträdet som jag finner mycket märklig. Länsstyrelsen skriver att ”trädet har inte inventerats, så dess eventuella naturvärden finns inte dokumenterade.” Finns i förra blogginlägget.

Det var ju väldigt passande för Mattias Adolfson och Magnus Uhr men även för länsstyrelsen.

Under 2008-2009 gjordes en väldigt stor trädinventering i Hossmo, Ljungby (Ljungbyholm) och Dörby (Rinkabyholm och Smedby). Säkert runt 5 000 skyddsvärda träd dokumenterades i området och vilken status de hade. Bland annat så angavs nedanstående uppgifter för varje träd.

På alla träd anges stamomkrets och från den kan man sedan räkna fram trädets diameter. I detta fall 241/3,14 = 76,7 cm

Det märkliga är att just det träd som Mattias Adolfson låtit såga ned inte finns med i inventeringen! Vilket märkligt sammanträffande. Hur är det möjligt?

Fortsätt läsa

ABSURT BESLUT AV LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsen har nu kontrollmätt ekstubben på regionrådet Mattias Adolfsons tomt och man har konstaterat att mina uppgifter stämde om att stubben var 140 cm bred och den var hela 80 cm hög på den högsta sidan, betydligt mer än den uppgiften jag fått. Eftersom det även finns ett foto på eken innan den fälldes av socialdemokraterna Mattias Adolfson och Magnus Uhr så kan man enkelt konstatera att eken smalnar inte av i någon större utsträckning. Det är därmed en omöjlighet att eken endast skulle vara 98 cm i diameter ca 60 högre upp än stubbens höjd. Diametern som avgör om trädet är skyddsvärt eller inte skall mätas i brösthöjd, ca 130 cm.

Idag på morgonen fick jag nedanstående mejl från Länsstyrelsen i Kalmar län.

Det är ett absurt beslut av handläggarna på Länsstyrelsen! Inga grunder anges till varför ärendet avslutats. Det är helt absurt!

Jag begärde därför ut alla dokument/handlingar i ärendet. Jag fick dem efter lunch och har nu gått igenom dem. Jag är chockad över sättet som tjänstemännen på länsstyrelsen hanterat detta ärende.

Tror de att jag är fullständigt dum i huvudet?

Jag skall försöka ta det hela pedagogiskt. Först börjar vi med den rapport som tjänstemännen skrev efter sitt besök hos Mattias Adolfson för att mäta in stubben.

Fortsätt läsa

LÅS IN OCH KASTA NYCKELN

Den så kallade skrikamannen som körde ihjäl två personer 2017 är nu återigen rubrikernas man sedan han försökt köra över en polisman vid en trafikkontroll i Trekanten. Skrikamannen fick 4 år och 6 månaders fängelse efter dödskörningen 2017. Han släpptes från fängelset den 26 juni 2020 enligt medieuppgifter och har redan hunnit utföra flera nya brott på sitt samvete. I helgen även ett försök att preja en polisman.

För det första är det en rättsskandal att skrikmannen som heter Tommy Lundh och är född 1959 inte fick ett betydligt längre fängelsestraff efter att ha kört ihjäl två personer i en bilkrock där han var drogpåverkad av amfetamin. Dessutom fanns det en lång rad av andra anklagelsepunkter som borde gett honom totalt minst 20 år bakom galler.

Fortsätt läsa

LÄNSSTYRELSEN STARTAR NYTT TILLSYNSÄRENDE

Barometern skriver ikväll att länsstyrelsen nu har startat ett nytt tillsynsärende angående Mattias Adolfsons nedsågade jätteträd sedan det inkommit nya uppgifter. Det är mina uppgifter och det foto som jag fick skickat till mig för några veckor sedan.

”Kanske är det så att stammen var grövre än vad intyget visade. Det är det vi ska undersöka, säger Martin Unell, enhetschef på länsstyrelsens miljöenhet.”

Nu kommer länsstyrelsen göra ett platsbesök för att mäta stubben efter jätteeken. Det blir intressant att se om länsstyrelsen kommer bekräfta de uppgifter som jag fått om en diameter på ca 135-140 cm.

”Stämmer det inte och det handlar om en större diameter än vad som uppgivits i intyget, polisanmäls händelsen som misstänkt miljöbrott.

– Vi har sökt Mattias Adolfson. Men vi har rätt att gå in på tomten och mäta utan godkännande från fastighetsägaren.

Mattias Adolfson meddelar att han inte har några kommentarer med anledning av det nyöppnade ärendet mer än att länsstyrelsen får göra sin bedömning.”

https://www.barometern.se/kalmar/adolfsons-s-ek-fall-for-lansstyrelsen-igen-cd0bfbe3

Läs mitt blogginlägg från förra veckan och se alla foto på eken och mina beräkningar av diametern på eken.

https://thoralfsblogg.com/2020/10/01/var-mattias-adolfsons-tradfallning-olaglig/

DET VAR DUMT

Det blir många icke sanningar när man skall försöka rättfärdiga sitt eget handlande. Länsrådet Malin Almqvist kommentar har nu blivit ”det var dumt” när gäller fel i hennes myndighetsutövning eller i sina handlingar som länsråd. I helgens märkliga artikel om husfrun som avskedades där hon fick fabulera helt fritt sa hon bland annat följande om sin relation till Malin Almqvist.

”Jag har inte förstått varför hon anmälde jäv. Vi har inte varit vänner, bara arbetskamrater. Hon bjöd ju mig till sitt bröllop men det var flera andra anställda på länsstyrelsen som var gäster, säger Kim.”

Husfrun på residenset som avskedades och som Barometern kallar för Kim men hennes riktiga namn är Anette.

Idag har Barometern en ny artikel angående Carlzongate där man tar upp att länsrådet Malin Almqvist rekommenderade den avskedade husfrun till ett annat arbete vid ett av stadens hotell. Enligt artikel så anmälde Malin Almqvist jäv och deltog inte i utredningen angående att husfrun stulit saker på residenset. Hennes motivering var enligt artikeln följande.

”Länsrådet Malin Almqvist var inte med i den eniga gruppen. Orsaken är att hon uppgav att hon kände Kim privat och var därför jävig. Det hindrade dock inte länsrådet att fortsätta ha kontakt och prata med Kim medan utredningen pågick.”

Enligt Malin Almqvist så var hon och Anette (Kim) vänner privat, inte bara via arbetet! Man bjuder väl bara riktiga vänner till sitt bröllop. Det förklarar ju också varför Malin Almqvist rekommenderade sin vän till ett nytt jobb och dolde att hon avskedats från länsstyrelsen. Det var dumt, enligt Malin Almqvist.

De uppgifter som framkommer i artikeln i lördagens tidning, där husfrun intervjuas tror jag inte ett dyft på. Artikeln är en katastrof enligt min uppfattning.

Kalmar är ingen stor stad och det går inte att komma undan med vilka lögner som helst.

FÖRVÅNANSVÄRT DÅLIGT FÖRSLAG FRÅN SD

Skönt att inte behöva försvara Sverigedemokraternas budget med 10 000 kronor till varje person som är över 5 år och svensk medborgare. Ett förslag som kommer kosta ca 82 miljarder kronor. Kom ihåg att det är inga pengar som ramlar ned från himlen, utan det är svenska skattebetalare som skall betala dessa 82 miljarder kronor i framtiden.

Jag har förvånats över det miljardregn som den sittande regeringen tillsammans med sina stödpartiet ägnat sig åt under de senaste månaderna och jag har funderat på att även deras satsningar på 105 miljarder kronor också skall betalas av framtida skattebetalare. Jag hade dock inte en tanke på att SD skulle spendera samma summor på ett så fantasilöst och slösaktigt sätt med motiveringen att det är rättvist.

Jag skulle gissa att ca 30-40 miljarder kronor går till personer och familjer som inte har något behov av 10 000 kronor per person i SD-bidrag under 2021. Är det populism?

Det finns svaga grupper i samhället som har verkligt behov av lite extra pengar i plånboken. Personer som sannolikt skulle spendera pengarna ganska omgående och därmed öka konsumtionen. Samtliga personer i sverigedemokraternas riksdagsgrupp har inget behov av dessa pengar.

Jag vet inte vad som händer med Sverigedemokraterna. Enligt min uppfattning var det ett stort misstag att släppa Swexit som ett krav. I synnerhet nu när EU:s budget debatteras och det ofantliga coronastödet på nästan 8 000 miljarder kronor skall beslutas. 

Och så nu detta huvudlösa förslag!

POSITIVA OMDÖMEN OM MIN BOK

Har fått flera väldigt trevliga telefonsamtal de senaste dagarna med väldigt positiva omdömen angående min bok. Flera av dem är politiker verksamma i Kalmar inom 7-klövern. Det känns skönt att få uppskattande ord.

Det har även kommit flera trevliga kommentarer på bloggen. Här är två av kommentarerna.

”Har precis läst klart Thoralfs bok, och kan bara tipsa om några timmars god underhållning och en bekräftelse på vad det innebär att stå utanför 7-klöver sfären. Boken bekräftar också det de flesta av oss redan visste nämligen att sosseriet i Sverige ligger som en våt filt över landet, med samma symptom som Corona – andningssvårigheter.
Detta sosseri kryddat med politiska haverister som Miljöpartiet, Fredrik Reinfeldt och Anni Lööf toppat med en agendastyrd mediaapparat ger en förklaring till det kaotiska läge som landet befinner sig idag.
Att Thoralf, efter alla motgångar och påhopp, fortfarande har energi att kämpa vidare är otroligt!
Beundrar en person som står upp för det han tror på och försöker förändra till det bättre istället för att, som vi andra, bara knyta näven i byxfickan.”

”Boken är mycket bra som en personlig skildring över hur ett nytt politiskt parti tar plats i politiken.
Den pekar också på ett allvarligt systemfel hos de politiska partierna. Där partiledningarna godtyckligt och vårdslöst kan utesluta medlemmar som de ogillar eller blir rädda för och som kan bli konkurrenter. Systemfelet gör ju att partimedlemmar som är invalda i de politiska församlingarna måste rikta sin lojalitet till partiledningen i stället för till väljarna och partiprogrammet. Boken är lättläst och man kan få många lärdomar från den. Kanske den leder i förlängningen till demokratisering av de politiska partierna?”

Det verkar också som försäljningen på Dillbergs bokhandel i Kalmar börjat komma igång, fick leverera fler böcker till dem idag. Även på Bokus har det kommit igång bra. Har du missat att köpa min bok så går det givetvis bra att köpa den fortfarande.

För den som hämtar boken i Kalmar är priset 215 kronor och för den som jag skickar en bok till blir totalpriset 279 kronor och för två böcker totalt 515 kronor inklusive frakt (krävs en större förpackning vid två böcker).

Följande gäller vid förbeställning och förbetalning. Skicka nedanstående uppgifter till mig på Messenger eller på mejl till thoralf.alfsson@telia.com. Men det funkar i nödfall även med ett sms till 072-5179099

  1. Ange antal böcker.
  2. Ange om du hämtar den i Kalmar eller om du vill att jag skickar den. Ange då leveransadress.
  3. Förbetalning gäller.
  4. Betalning till Swish 123 011 48 01 eller Bankgiro 5527-1589 eller direkt till mitt företagskonto med Clearing nr. 83931 Konto nr. 2530030291
  5. Ange vem som betalat, när och hur ni betalat.

Jag skickar boken så snart jag har mottagit betalningen.

Boken finns även att köpa på Dillbergs bokhandel i Kalmar och hos Bokus på nätet.

https://www.bokus.com/bok/9789151960968/mina-politiska-fighter/

REAKTIONER OCH NÅGRA GRYNINGSBILDER

Det har varit ganska intensivt med bloggen och utgivningen av min bok de senaste veckorna. Jag tror att det kommer fortsätta vara intensivt på bloggen när jag ser på min lista vad jag har för uppslag till blogginlägg. Det kommer sannolikt bli intressanta veckor även i oktober.

Min bok har fått ett väldigt positivt bemötande och jag har fått många lovord. Den här veckan har jag också skickat några paket med böcker till Bokus och dessa böcker kommer säkert i händerna på de som är mer kritiska till både mig och SD. Så vi får se om det blir en annan typ av kommentarer den kommande veckan. Jag skulle bli förvånad om det blir helt tyst. Jag hoppas också på att någon i media eller alternativmedia skall skriva en artikel om min bok. Det skulle vara roligt att få en riktig recension av boken, även om den skulle vara kritisk.

Jag kommer i ett kommande blogginlägg skriva lite om de reaktioner jag fått på min bok.

En morgon i veckan som gick vaknade jag väldigt tidigt. Det blev en gryningspromenad i dimman. Jag hade givetvis med mig en kamera.

Se några av mina gryningsbilder.

Fortsätt läsa

CARLZONGATE FORTSÄTTER

Vaknade tidigt idag och började läsa Barometern på webben. En ny artikel om ”Carlzongate” som handlade om den sparkade husfrun som tidningen kallade för ”Kim”. Försöker Barometern förvilla läsarna om könet på den kvinnliga husfrun.

Ju mer jag läste av artikeln desto mer förvånad blev jag över den vinkling som Barometern gör i artikeln. Jag upplever att man försöker få det att se ut som hon skulle vara oskyldig och ett offer för en hämnd från den avsatte landshövdingen Thomas Carlzon. Dessutom försöker man påskina att den internutredning som Länsstyrelsen gjorde var fel enligt det regelverk som gällde för myndigheten. Länsstyrelsens utredning är ju sekretessbelagd och detsamma gäller den polisanmälan som lämnades in av tjänstemän vid länsstyrelsen.

Det som förvånar mig allra mest i den 4-sidiga artiklarna är dock att tidningen helt och hållet utelämnar uppgifterna, som finns dokumenterade i mejl från Lernia och som även Barometern har tillgång där det framgår att länsrådet Malin Almqvist har rekommenderat den sparkade husfrun till ett nytt jobb men även Maria Tholén Barmark vid länsstyrelsen. Trots att länsstyrelsens egen utredning visade att husfrun sannolikt tagit saker och alkohol från residenset och därför polisanmäldes och fick lämna arbetsplatsen.

Att sedan länsrådet Malin Almqvist rekommenderar husfrun till anställning vid ett av stadens hotell är minst sagt mycket anmärkningsvärt. Varför utelämnar Barometern detta i sina hela 4 sidor om husfrun. Kan knappast vara av utrymmesbrist. Är tidningen tillbaka i sina gamla spår?

När det gäller Mattias Adolfsons (S) trädfällning har jag fått en bekräftelse på att ett nytt tillsynsärende startats hos Länsstyrelsen i Kalmar län. Det kommer även göras ett platsbesök. Nu är det bara att avvakta hur länsstyrelsen kommer hantera ärendet.

Det finns dock ytterligare omständigheter som jag finner mycket märkliga när det gäller ärendet men jag avvaktar med att skriva om det tillsvidare.

VAR MATTIAS ADOLFSONS TRÄDFÄLLNING OLAGLIG?

Artikel i Barometern 14 mars 2020

I samband med att socialdemokraten Mattias Adolfson fick sitt mycket märkliga positiva förhandsbesked om bygglov av sin egen nämnd, vid hans sista möte som ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden avslöjades också att han fällt en stor ek på sin tomt i Hossmo. Någon person anmälde detta till Länsstyrelsen i Kalmar län, då personen ansåg att eken var ett så kallat jätteträd som är skyddsvärda och inte får fällas utan tillstånd från länsstyrelsen.

Den 14 mars 2020 publicerade Barometern en artikel om trädfällningen och den anmälan som inkommit till Länsstyrelsen i Kalmar län.

https://www.barometern.se/kalmar/partikamrat-matte-in-adolfsons-ek-jag-visste-knappt-vem-mattias-adolfson-var/

Efter att jag läst artikeln skrev jag om trädfällningen och mina tvivel om diametern i ett blogginlägg den 15 mars 2020.

https://thoralfsblogg.com/2020/03/15/storleken-har-betydelse/

Det var Mattias Adolfsons partikamrat Magnus Uhr (S) som utförde trädfällningen. Magnus Uhr driver företaget Magnus Uhr Skog AB men han är samtidigt ordförande för Södermöre kommundelsnämnd, som ingår i Kalmar kommun. Efter anmälan till länsstyrelsen lämnade Magnus Uhr in ett intyg om att jätteeken hade en omkrets på 308 cm i brösthöjd vilket innebär en diameter på 98 cm. Det vill säga 2 cm mindre än vad gränsen är för att ett tillstånd krävs från länsstyrelsen. Mejlet med uppgifterna skickades alltså in ca ett år efter att trädet fälldes. Tänk att Magnus Uhr kom ihåg exakt dessa siffror ett år senare. Se intyget nedan.

Men var intyget sant och överensstämmande med verkligheten? Eller är det ett falskt intyg?

Det märkliga var att när anmälan behandlades av Länsstyrelsen i Kalmar under vintern/våren 2020 så gjordes inget platsbesök av någon tjänsteman för att inspektera och mäta upp den kvarvarande ekstubben. Länsstyrelsen beslutade ganska omgående att lägga ned ärendet. Avståndet från skrivbordet på länsstyrelsen till Hossmo strax utanför Kalmar bör knappast ha avskräckt tjänstemännen från ett platsbesök. Varför la man ner ärendet utan de minsta utredning. Var det politiska påtryckningar från Socialdemokraterna i Kalmar? Var länsrådet Malin Almqvist inblandad i detta ärende?

Fortsätt läsa

KÖP MIN BOK

För den som hämtar boken i Kalmar är priset 215 kronor och för den som jag skickar en bok till blir totalpriset 279 kronor och för två böcker totalt 515 kronor inklusive frakt (krävs en större förpackning vid två böcker).

Följande gäller vid förbeställning och förbetalning. Skicka nedanstående uppgifter till mig på Messenger eller på mejl till thoralf.alfsson@telia.com. Men det funkar i nödfall även med ett sms till 072-5179099

  1. Ange antal böcker.
  2. Ange om du hämtar den i Kalmar eller om du vill att jag skickar den. Ange då leveransadress.
  3. Förbetalning gäller.
  4. Betalning till Swish 123 011 48 01 eller Bankgiro 5527-1589 eller direkt till mitt företagskonto med Clearing nr. 83931 Konto nr. 2530030291
  5. Ange vem som betalat, när och hur ni betalat.

Jag skickar boken så snart jag har mottagit betalningen.

Boken finns även att köpa på Dillbergs bokhandel i Kalmar och hos Bokus på nätet.